Sarung Banggi Lyrics

Sarung Banggi


Sarung banggi, sa higdaan
Nakadangog ako nin huni nin sarong gamgam
Sa loba ko katurogan
Bako kundi simong boses iyo palan

Dagos ako bangon
Si sakuyang mata iminuklat
Kaidtong kadikluman ako nangalagkalag
Si sakong paghiling pasiring sa itaas
Simong lawog nahiling ko maliwanag

Listen or Download Sarung Banggi by Mudflow